Bildnummer: G137 Kategori: Järnvägen Ort: Kvicksund
Plats: Kvicksundsbron Tid: Invigdes 1925 Fotograf:
Motivbeskrivning: Gamla bron under byggnad. Vy från söder med Kvicksunds värdshus upp till höger. Värdshuset byggdes 1901 av en grosshandlare från Stocholm vid namn Erik Olsson.
Nuvarande bro invigd 1976
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se