Bildnummer: G303 Kategori: Järnvägen Ort: Kolbäck
Plats: Vattentornet vid järnvägen Tid: Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Vattentornet samt järnvägsbostäderi bakgrunden (de s k "bläckhornen")
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksam emot kompletterande upplysningar i texten.