Bildnummer: G304 Kategori: Järnvägen Ort: Kolbäck
Plats: Stationen Tid: 1979 Fotograf:
Motivbeskrivning: Hela personalen
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksam emot kompletterande upplysningar i texten.