Bildnummer: C1639 Kategori: Kanalen Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: ca 1930 Fotograf:
Motivbeskrivning: Lastbåten ”Klas” vid lastbryggan nedanför träindustrifabriken.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se