Bildnummer: C1782 Kategori: Kanalen Ort: Mölntorp
Plats: Westerkvarn Tid: 1930 Fotograf:
Motivbeskrivning: Pråm TB 143 Stockholm vid slussen i Westerkvarn.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se