Bildnummer: C300 Kategori: Kanalen Ort: Kolbäck
Plats: Sörkvarn Tid: 1925 Fotograf:
Motivbeskrivning: MS Strömsholms Kanal
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se