Bildnummer: D212 Kategori: Kanalen Ort: Kolbäck
Plats: Kanalen Tid: 1904 Fotograf: Eilert-Repro Surahammar
Motivbeskrivning: Passagerarbåten Strömsholm-Smedjebacken. Kapten Leiman på bryggan.
Enligt info i www.skargardsbatar.se/ är den byggd 1864 som "Norberg", omdöptes 1886 till "Strömsholms Kanal".
Två ångfartyg bar under årens lopp kanalens namn. Detta är den äldsta av dem.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se