Bildnummer: G125 Kategori: Kanalen Ort: Mölntorp
Plats: Vid INTRA fabriken Tid: 2005 Fotograf: Kurt Larsson
Motivbeskrivning: Spångens utseende före ombyggnaden 2005. Vy från fabriken mot samhället.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se