Bildnummer: G176 Kategori: Kanalen Ort: Strömsholm
Plats: Borgåsund Tid: 2009 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Gästhamn och Hamnkaffe.
Borgåsund är Strömsholmskanals sydligaste utpost. Där finns en gästhamn med 20 platser.
Hamnkafféet är inrymt i den gamla Brovaktarstugan från 1861.
I Järnmagasinet från 1872 finns ett litet museum och Hamnmagasinet är inrett för att passa för bröllop, högtidsdagar och konferenser.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se