Bildnummer: B1070 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Folkets Park Tid: 1928 Fotograf: Elon Larsson
Motivbeskrivning: "Tre sjungande gesäller": Karl Sandalh, Ivar Lindroth och Harry Rydberg vid SSU-distriktets sommarting
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se