Bildnummer: B1168 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Viaduktem Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Viadukten med Fridnäs i bakgrunden
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se