Bildnummer: B428 Kategori: Kultur Ort: Mölntorp
Plats: Tid: 1930-talet Fotograf:
Motivbeskrivning: Mölntorps Musikkår
: Från vä Bernhard Nilsson, Frans Pettersson, Arvid Johansson, August Sandberg, Nils Larsson, Enfrid Borg, Karl Verner Lundell
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se