Bildnummer: B663 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Borgby Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: På väg till karnevalen i Borgby skans
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se