Bildnummer: B682 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Borgby skans Tid: 1925 Fotograf:
Motivbeskrivning: Dans kring midsommarstången
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se