Bildnummer: C1457 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Godtemplarlokalen Tid: 1935 Fotograf:
Motivbeskrivning: Hjalmar Ekstrand med 4 flickor
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se