Bildnummer: C1458 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Godtemplarlokalen Tid: 1935 Fotograf:
Motivbeskrivning: Teaterföreställning med Hjalmar Elstrand, Sigge Jakobsson, Harry Andersson och Sven Sjöholm
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se