Bildnummer: D219 Kategori: Kultur Ort: Mölntorp
Plats: Tid: 1923 Fotograf:
Motivbeskrivning: Mölntorps Musikkår: Fransson, Artur Lundell, Nils Larsson, August Sandberg, Arvid Johansson, Bernhard Nilsson, Enfrid Berg och Frans Pettersson
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se