Bildnummer: G135 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcksparken Tid: 1967 Fotograf: Björn Högberg, Stockholm
Motivbeskrivning: Ordningsvakten Åke Norström och Parkchefen Gösta Flodström
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se