Bildnummer: G254 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Folkets Park Tid: 1994 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Teaterbyggnaden i parken
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se