Bildnummer: G255 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcksån Tid: 1994 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Hembygdsföreningen 10 årsfirar.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se