Bildnummer: S1302 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Brandstation Tid: 1956 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Brandstation Högertrafikomröstningen den 16 oktober 1956
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se