Bildnummer: S1531 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Borgby Tid: 1996 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Borgby gamla Folkets Park
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se