Bildnummer: S1570 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcksån Tid: 1994 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Ån från landsvägsbron Rex vid bryggan
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se