Bildnummer: S1707 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Vallbykyrkan Tid: 2000- maj Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Vallbykyrkan tillhör Missionsförbundet.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se