Bildnummer: S1804 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcksån Tid: 2000-11-28 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Översvämning i ån Emma cyklar
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se