Bildnummer: S1807 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcksån Tid: 2001-09-01 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Pråmen Albert gör turer åt Hembygdsföreningen förbi vadstället i Herrevad
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se