Bildnummer: S1874 Kategori: Kultur Ort: Strömsholm
Plats: Slottet Tid: 2002-05-11 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Kanotister i forsen nedanför slottet.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se