Bildnummer: S1990 Kategori: Kultur Ort: Kolbäck
Plats: Minnesplatsen Tid: 2006-03-12 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Minnesplatsen över slaget vid Herrevads Bro
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se