Bildnummer: A797 Kategori: Näringsliv Ort: Mölntorp
Plats: Mölntorpsfabriken Tid: 1934 Fotograf:
Motivbeskrivning:Arbetsstyrkan vid fabriken
Nedre r:Allan Velander, Folke Eklund, Evert Sandberg, Sven Andersson, Karl Hjelm, Nils Larsson,
Toini Sandberg, Helge Hedström, ?, Manne Nilsson, Arne Johansson.
Andra r: John Falk, Sven Gullbrandsson, John Velander, John Renvall, Yngve Johansson, Gideon Andersson,
Fredrik Strömbäck, Karl Renvall, Arvid Johansson, Konrad Johansson, Albin Larsson, Paul Björklund, Johan Olin.
Bakre r: C.V. Lundell, Gösta Larsson, Nils Samuelsson, Knut Andersson, Harry Nilsson, Valter Strömbäck,
Helge Renvall, Elon Becker, Sven Samuelsson, Ture Ljung, Gösta Andersson, Emil Broström, Elof Nilsson,
Edvin Lundkvist, Nils Andersson, ?, Artur Andersson, Bernhard Nilsson, Hjalmar Norberg, Bror Andersson, ?,
Martin Andersson.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se