Bildnummer: B1146 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Cementgjuteriet Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Erik Andersson och Sven Larsson vid en gjutform
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se