Bildnummer: B567 Kategori: Näringsliv Ort: Strömsholm
Plats: Herrskogen Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Yngve Johansson, chaufför hos "Fiskar-Fritjof" Eriksson
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se