Bildnummer: B625 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Massavedshuggare
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se