Bildnummer: B646 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Cementgjuteriet Tid: 1925 Fotograf:
Motivbeskrivning: Hjalmar Engström med häst transporterar sand vid cementgjuteriet
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se