Bildnummer: C1983 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Gästgivaregården Tid: 1937 Fotograf:
Motivbeskrivning: Personal vid "Gästis"
Ella Andersson, ?, Margit Ljungkvist, Per-Arne Andersson, Olga Gartz, Astrid Eriksson, Selma Hilding
Bilden är från festvåningen och Selma Hilding är den som förestår Gästis.
Den som kommer efter henne står till vänster, Olga Gartz, som driver Gästis tills bönderna likviderar skjutsbolaget och säljer kåken till Kolbäcks kommun.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se