Bildnummer: C843 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkbyn Tid: 1920 Fotograf:
Motivbeskrivning: Lantarbetarstrejken 1920. Arbetet lades ner i början av 1920. Strejken omfattade bl a Mälardalen och utlöstes av Svenska Skogsarbetareförbundet med sympatier på vänsterkanten. Arbetarna återgick i arbete omkring 1 augusti. Tvisten gällde lönevillkor, arbetstid, bostads- och torparförmåner. Efter medling gjorde man upp i slutet av september 1920.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se