Bildnummer: D141 Kategori: Näringsliv Ort: Borgåsund
Plats: Lindbergs affär Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Barnet med sockertoppen Olle Lindberg, Emmy och Oskar Lindberg
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se