Bildnummer: E10 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Cementgjuteriet Tid: 1940/50 tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Kolbäcks cementgjuteri.
Einar Andersson kör trucken vid lastning/lossning av gjutform.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se