John Andersson Gösta Larsson Martin Andersson Vera Andersson Vivianne Andersson Sven Andersson Gunnar Larsson Calle Hjelm Karl-Erik Jansson Slampen Samuelsson Åke Pennerud Bengt-Olov Becker Orren Pettersson Gunnar Axelsson Alving Nisse Hjelm Anderssony Borgby Helge Gerdtman Calle Eriksson Gert Gertmansson Sven Andersson Nils Hellgren Rolf Pettersson Elon Becker Berggren Sahlberg Gunnar Wretling Gabrielsson Artur Andersson Harry Nilsson Nils Bigenius Gösta "Gösen" Gabrielsson Lars Söderlund Blatte Wiweg Gunnar Ramström Ellert Becker Pettersson
Bildnummer: G23 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Amsta Rostfritt Tid: 1967 Fotograf:
Motivbeskrivning: John Andersson, med blommorna, avtackas vid sin pensionering.
Stående på trappen: Döttrarna Viviann Andersson (Haakenstad) och Vera Andersson (Eriksson), pappa och delägare
Martin Andersson. Sittande på trappen delägare Gösta Larsson
Övriga identifierade: Harry Nilsson, Johan Andersson, Nils Bigenius, Tommy Normansson, Gunnar Larsson,
Karl-Erik Eriksson, Calle Hjelm, Gösta "Gösen" Gabrielsson, Ellert Becker, Pettersson, Gunnar Ramström,
Karl-Erik Jansson, Sven Andersson, Göte Samuelsson, Nils Hellgren, Åke Pennerud, Bengt-Olov Becker,
Orren Pettersson, Lars Wiweg, Alsing, Nisse Hjelm, Gunnar Axelsson, Evert Pettersson, Anderssony Borgby,
Helge Gerdtman, Sven Andersson, Nisse Hellgren, Rolf Pettersson, Elon Becker, Lars Sahlgren, Berggren,
Gunnar Wretling, Kjell Gabrielsson, Artur Andersson
Åter till bildvalen. Namn Namn på personen
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se