Bildnummer: G28 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1925 Fotograf: Åhman
Motivbeskrivning: Postbud Gustav Andersson
Den 2 september 1900 fick Berg sin första brevbärare när Anders Gustav Andersson (Post Gustav)anställdes av postverket.
Han färdades dagligen mellan Vallberga i Berg och Kolbäck, de första 15 åren till fots, varefter han fick sin första cykel.
De första åren var det 3 turer i veckan på den 11 km. långa linjen.
Lönen var Kr. 1,25 per tur, dvs. 3,75 i veckan.
Post Gustav gick från hemmet kl. 6 på morgonen och var hemma igen vid 4 tiden på eftermiddagen.
Varje dag förde han bok och noterade allt, under de 45 år han tjänstgjorde. Alla dagböcker är förkomna, men genom en artikel i VLT den 31 augusti 1940 (Alle Sterner) vet man , att Post-Gustav tillryggalagt 18.590 mil och sålt frimärken i dåtidens penningvärde för 30.340 kr.
Post-Gustav fick vid sin avgång år 1940 medalj i silver av åttonde storleken med konungens bild och inskriptionen ”För nit och redbarhet i rikets tjänst.” En välförtjänt utmärkelse.
Under sina 40 år som brevbärare var han inte frånvarande en enda dag, oavsett snöstorm eller sträng kyla.
I samband med Post-Gustavs avgång överflyttades Berg till Hallstahammars poststation.
Källa: Ingemar Lindbom i Hallstahammar
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se