Bildnummer: S1301 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Centrum Tid: 1956 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Konsum baracken 1 maj. Musikkåren samlas
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se