Bildnummer: B1020 Kategori: Privatpersoner Ort: Köping
Plats: Stora pensionatet Tid: 1 april 1928 Fotograf: Elon Larsson
Motivbeskrivning: De ”sjungande gesällerna”.
Åslund, Lindahl, Lindkvist.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se