Bildnummer: B1114 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 20 juli 1928 Fotograf: Elon Larsson
Motivbeskrivning: Motorcykel.
Sven Larsson och Sven Johansson startar sin resa mot Boxholm 20 juli 1928.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se