Bildnummer: B1370 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Familjen Johansson, Övernäs och Boda
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se