Bildnummer: B2250 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Strandvägen Tid: 1930-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Magasinsföreståndare Herman Lindström, Augusta Lindström och sonen Rune Lindström.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se