Bildnummer: B2351 Kategori: Privatpersoner Ort: Säby
Plats: Brunna Tid: 1928 Fotograf:
Motivbeskrivning: Familjen Gustavsson i Brunna.
Från vä: Karin, Maja, Alma, Karl, Emil, Rune och Olle.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se