Bildnummer: B2380 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Syskonen Eklund.
Från vä: Lisa, Inga, Elsa, Märta, Folke
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se