Bildnummer: B651 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Olsstugan, Larsbo Olfsta Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Syskonen Lars och Anna Olsson, Olsstugan Larsbo Olfsta.
Kortet är ett ”Post Card”, ”Carte Postale”.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se