Bildnummer: C1788 Kategori:Privatpersoner Ort: Mölntorp
Plats: Mölntorps Gård Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Karl-Bernhard Sääv.
Medalj för 30 års tjänst på Mölntorps Gård.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se