Bildnummer: D207 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Ester Bergman, flicka okänd.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se