Bildnummer: E135 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: IOGT-lokalen Tid: 1945 Fotograf:
Motivbeskrivning: Modellflygplansbygge.
Rune Larsson med ett motordrivet modellplan.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se